Aliando Syarief's Twitter Profile Analysis @alysyarief22 on Twitter

Following information is based on analysis of 3 tweets, from 15/01/2019 to 05/01/2021.

Aliando Syarief

@Alysyarief22

The Greatest Unofficial Account twitter of Aliando Syarief.

53,111 tweets
269,852 followers
3 favourites
<1 tweet per day
2013 since
50,923 following
353,109 listed
Jakarta-Indonesia location

@alysyarief22's

Tweets

1 tweets
2 retweets
0 replies
@alysyarief22's

Twitter Client

3 Twitter for Android
@alysyarief22's

Tweet Times

@alysyarief22's

Tweet Days


@alysyarief22's

Retweets

2 - @CieRomantis
@alysyarief22's

Replies

No replies found.
@alysyarief22's

Hashtags

No hashtags found.
@alysyarief22's

Mentions

No users mentioned.

Top Tweets by @alysyarief22 top tweets by Aliando Syarief

Aliando Syarief
@Alysyarief22
Udah lama admin tidak aktif main twitter, tak terasa ya ketika zama twitter masih ramai, sekarang sudah ketinggalan sama aplikasi lain :)
15 Jan, 2019 - 12:48 PM UTC

Top Retweets by @alysyarief22 top retweets by Aliando Syarief

Timeline Tweet
@CieRomantis
Mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Tapi, Cinta itu bukan kata benda. Cinta itu Kata Hati.
05 Jan, 2021 - 12:34 AM UTC
Timeline Tweet
@CieRomantis
Cinta itu tidak pernah tersesat, dan cinta tidak pernah salah, karena cinta tumbuh tanpa kita ketahui dan untuk kita cari alasan mengapa kita bisa jatuh cinta
04 Jun, 2019 - 05:43 AM UTC