@progressivethai - Twitter Profile Analysis

Analysis of 200 tweets by คณะก้าวหน้า - Progressive Movement, from 08 Apr 2022 to 05 Dec 2022.

@progressivethai twitter profile photo

คณะก้าวหน้า - Progressive Movement

verified twitter profile @ProgressiveThai

สานต่อภารกิจอนาคตใหม่ - ก้าวไกลอย่างก้าวหน้าสู่อนาคตใหม่ที่พวกเรากำหนดเอง

1,785 tweets
270,206 followers
636 favourites
<1 tweet per day
2020 since
72 following
193 listed

Top Tweets by @progressivethai

คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
7 ธันวาคมนี้ จับตารัฐสภาลงมติรับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ #ปลดล็อกท้องถิ่น ถามจริงๆ จากใจ ท่านกลัวอะไร? ถึงจะไม่โหวตปลดล็อกทองถิ่น @Thanathorn_FWP
05 Dec, 2022 - 11:00 PM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
มีคนท้วงว่า ร่าง #ปลดล็อกท้องถิ่น ไม่ได้มีอะไรใหม่หรือใช้ฝีมืออะไร เพราะลอกมาจาก รธน. 2560 มีคนท้วงว่า การเสนอร่างนี้ขัดกับ รธน. เพราะไม่ได้รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 มีคนท้วงว่า ร่างปลดล็อกท้องถิ่นมีเจตนาแฝงเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐเดี่ยวของไทย @Piyabutr_FWP ตอบชัดทุกข้อสงสัย
30 Nov, 2022 - 04:11 PM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
ปิดท้ายการ #ประชุมสภา ด้วย #อนาคตใหม่ Reunion 🧡🔥🥰 #ปลดล็อกท้องถิ่น
30 Nov, 2022 - 03:49 PM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
ทำไมเราต้องปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก รอการแก้ปัญหาผ่านการอภิปรายปรึกษาหารือของ ส.ส. ในสภา ทั้งๆ ที่มันสามารถแก้ไขโดยท้องถิ่นได้เลย หากท้องถิ่นได้รับงบประมาณและมีอำนาจเพียงพอ ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จะถูกแก้ไข หากเรายอมให้เกิดการ #ปลดล็อกท้องถิ่น
30 Nov, 2022 - 11:20 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
ทุกตำบลทั่วประเทศมีโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีสวนสาธารณะ มีสนามกีฬาครบครัน มีสนามเด็กเล่น มีน้ำประปาดื่มได้ มีระบบคมนาคมสาธารณะที่ดีในราคาที่เอื้อมถึง และมีห้องสมุดให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่างฯ #ปลดล็อกท้องถิ่น จะทำให้เรามีสิ่งต่างๆ นี้ได้ ภายใน 10-15 ปี
30 Nov, 2022 - 08:20 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
การกระจายอำนาจในโลกมีหลายรูปแบบ ประเทศไทยจะเก็บส่วนภูมิภาคไว้หรือไม่ ควรถามประชาชนผ่านประชามติและทำภายใน 5 ปีเพื่อให้ชัดเจนว่าท้องถิ่นทำอะไร ภูมิภาคทำอะไร ถ้าประชาชนตัดสินใจว่ายกเลิก ส่วนภูมิภาคก็ไม่ใช่จะหายไป แต่จะถูกยุบไปรวมอยู่กับท้องถิ่นหรือส่วนกลางเท่านั้น #ปลดล็อกท้องถิ่น
30 Nov, 2022 - 07:37 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
แผ่นพับ #ปลดล็อกท้องถิ่น สวยเกินต้าน ส.ว. ยังหวั่นไหว ออกปากชม ยลโฉมเต็มๆ ได้ที่ https://t.co/0U0O16d9Hn #ประชุมสภา
30 Nov, 2022 - 06:46 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
“ผมขอให้ทุกท่านเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โหวตผ่านร่างฯ #ปลดล็อกท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นได้ทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และให้ผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่ในสภา ออกกฎหมาย ต่างฝ่ายต่างจะได้ทำหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”
30 Nov, 2022 - 05:46 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
น้ำประปาในมือธนาธร @Thanathorn_FWP วันนี้มาจากไหน? นี่คือน้ำที่เก็บมาจากพื้นที่ อบต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น้ำขุ่นข้นเป็นสีชานม ตราบใดที่ท้องถิ่นยังถูกตัดงบ ตัดอำนาจ ประชาชนไทยนับล้านๆคนก็ยังคงต้องทนกับน้ำประปาแบบนี้ คุณภาพชีวิตที่แทบไม่ต่างจาก 50 ปีที่แล้ว #ปลดล็อกท้องถิ่น
30 Nov, 2022 - 04:33 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
การกระจายอำนาจไม่ใช่การกระจายระบบราชการแบบแข็งตัวไปไว้ที่ท้องถิ่น แต่คือการกระจายอำนาจไปให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่าง #ปลดล็อกท้องถิ่น จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากเพียงหย่อนบัตรเลือกตั้ง @Piyabutr_FWP #ประชุมสภา
30 Nov, 2022 - 04:04 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
"เราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่อะไรทำให้คนกรุงเทพมีสิทธิ์ใช้น้ำประปาที่สะอาดมากกว่าคน ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด" นี่คือเหตุผลที่เราต้องเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับ #ปลดล็อกท้องถิ่น เพื่อทำให้เราเห็นภาพอนาคตแบบใหม่ ความเป็นไปได้แบบอื่น @Thanathorn_FWP #ประชุมสภา
30 Nov, 2022 - 03:38 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
มาแล้ว! ร่าง รธน. #ปลดล็อกท้องถิ่น เข้าสภา ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พริษฐ์ วัชรสินธุ พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ รศ.ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ ขึ้นชี้แจง ติดตามว่าบรรดา ส.ว. นักปฏิรูปประเทศจะมีความจริงใจสนับสนุนการกระจายอำนาจหรือไม่?! #ประชุมสภา
30 Nov, 2022 - 03:30 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
สภาพร้อมยัง เพราะเราพร้อมมาก! #ปลดล็อกท้องถิ่น
30 Nov, 2022 - 03:13 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
สภาไฟลุกแน่! ทีมผู้ชี้แจงร่าง #ปลดล็อกท้องถิ่น พร้อมแล้ว พบกับ ธนาธร - ปิยบุตร - พริษฐ์ - วีระศักดิ์ - พงษ์ศักดิ์ โปรดติดตาม #ประชุมสภา ตอนนี้
30 Nov, 2022 - 03:07 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
ดูจากสถานการณ์สภาวันนี้ คงพิจารณาไม่ทัน พรุ่งนี้ 30 พ.ย. กลับมาใหม่ ตามกันต่อว่าการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ #ปลดล็อกท้องถิ่น จะเริ่มตอนไหน โดยรัฐสภาจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ชวนประชาชนช่วยกันจับตาอย่ากะพริบ! https://t.co/uwXDqBZwZI
29 Nov, 2022 - 11:08 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
วันนี้ ทีม #อนาคตใหม่ กลับเข้าสภาอีกครั้ง พูดเรื่องสำคัญ #ปลดล็อกท้องถิ่น ปลดปล่อยศักยภาพครั้งใหญ่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยกันติดตามว่าจะได้ชี้แจงในสภาหรือไม่ สมาชิกรัฐสภาจะโหวตรับหลักการหรือเปล่า โปรดติดตามการประชุมรัฐสภา เต็มคาราเบล!
29 Nov, 2022 - 10:49 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
อนาคตใหม่รีเทิร์น จับตารัฐสภาสร้างประวัติศาสตร์ #ปลดล็อกท้องถิ่น ในรอบ 130 ปี! "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์" พร้อมมากแบบสับ รออภิปรายชี้แจงร่างแก้ไข รธน. เพิ่มอำนาจท้องถิ่น-เพิ่มอำนาจประชาชน หวังสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบหลักการวาระ 1 เชื่อจะปลดปล่อยพลังทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ลดทุจริตได้
29 Nov, 2022 - 06:38 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
LIVE! “ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์” แถลงข่าวจากรัฐสภา นำทีม #คณะก้าวหน้า เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ #ปลดล็อกท้องถิ่น ต่อรัฐสภา ลุ้นคิวอภิปราย-ชี้แจงวันนี้! https://t.co/j5dUzDRtCu
29 Nov, 2022 - 02:16 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
29-30 พฤศจิกายนนี้ ร่วมติดตามการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปลดล็อกท้องถิ่น ต่อรัฐสภา หากสภาโหวตผ่าน นี่จะเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี! ปลดปล่อยทุกจังหวัดทั่วประเทศให้กำหนดอนาคตของตัวเอง #ปลดล็อกท้องถิ่น #ธนาธรเข้าสภา #ประชุมสภา
28 Nov, 2022 - 05:13 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
29 พ.ย. นี้ เจอกันที่สภา! ธนาธรเข้าสภาครั้งแรกในรอบ 4 ปี เสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญ #ปลดล็อกท้องถิ่น ที่มีผู้เข้าชื่อสนับสนุนกว่า 80,000 คน ลุ้นกันว่ารัฐสภาจะปัดตกร่างกฎหมายของประชาชนอีกครั้งหรือไม่
25 Nov, 2022 - 11:00 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
29 พฤศจิกายนนี้ ธนาธรเข้าสภาอีกครั้ง พูดถึงการแก้ปัญหาใหญ่ที่ล่ามประเทศไทยไว้กับคำว่า “ประเทศกำลังพัฒนา” มาหลายสิบปี ร่วมกันจับตาว่ารัฐสภาจะยอมปลดปล่อยประเทศไปสู่อนาคตที่ก้าวหน้าและก้าวไกลกว่านี้หรือไม่ แล้วพบกัน! #ปลดล็อกท้องถิ่น
25 Nov, 2022 - 12:00 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
ไผบ่สามารถ อาจสามารถ: เปิดเมืองให้มาเบิ่ง ‘ความสามารถ’ ในงาน #อาจสามารถสะออน พบกัน 5 - 11 ธันวาคมนี้ แต่ในวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2565 จะมีการออกร้าน อาร์ตแอนด์คราฟต์ด้วย อ่านเนื้อหาเต็มที่นี่ https://t.co/KdEkq1xXnA #คณะก้าวหน้า #งานศิลปะ #งานคราฟต์
21 Nov, 2022 - 12:31 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
ข้อเสนอ #ปลดล็อกท้องถิ่น ที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คือการรับรองอำนาจของประชาชนในการกำหนดอนาคตของท้องถิ่น เพื่อยืนยันว่าเราไม่ได้เป็น "ผู้ชม" รอรับผู้ว่าแต่งตั้ง แต่เรา - ประชาชน - ต่างหาก คือ “ผู้คุมเกม” อ่านฉบับเต็ม https://t.co/LCuwi6nrbh
20 Nov, 2022 - 12:31 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
มาสักที EP ใหม่😆 ครั้งนี้ช่อ #คุยให้ชัดกับพรรณิการ์ พาไปถอดรหัสจับโป๊ะปลากุเลาตากใบ ถึงปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยในเวทีโลก นั่นก็คือออออ......... ชมคลิปเต็มได้ที่ https://t.co/4kvkRJWyuY
17 Nov, 2022 - 02:07 PM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
#โภชน์สภาคาร ร้านอาหารไทยเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2467 จะปิดตัวลงแล้วในวันนี้ เรามีโอกาสได้ถ่ายทำรายการ 'กินเล่ากะป๊อกไปป์ Ep.6' ที่ร้านแห่งนี้ จึงขอร่วมรำลึกตำนานร้านอาหารไทยสูตรชาววังเก่าแก่เกือบ 100 ปีลง และชวนทุกคนมาร่วมชมบรรยากาศและอาหารของร้านโภชน์สภาคารกันอีกครั้ง
15 Nov, 2022 - 10:47 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
เตรียมม่วนกุ๊บ รับลมหนาวส่งท้ายปี #คณะก้าวหน้า และเทศบาล #อาจสามารถ ร่วมจัดเทศกาลเอาใจคนเสพงานอาร์ตๆ "อาจสามารถสะออน ครั้งที่ 1" พบกัน 5-11 ธ.ค. นี้ (หากสนใจงานคราฟต์โดยเฉพาะ พบกัน 10-11 ธ.ค. 15.00-21.00 น.) ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลอาจสามารถ หนองหูลิง #งานคราฟต์ #อาจสามารถสะออน
14 Nov, 2022 - 11:00 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
#คุยให้ชัดกับพรรณิการ์ เฉพาะกิจ สดจากหน้าสภา เล่าเป็นฉากๆ และพาชมบรรยากาศ #ประชาชนเบียร์ หลังสภาคว่ำร่างกฎหมาย #สุราก้าวหน้า #หยุดผูกขาดเหล้าเบียร์ ชมสดๆ ตอนนี้ https://t.co/GfyoRIxW80 #คณะก้าวหน้า #ก้าวไกล
02 Nov, 2022 - 11:07 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
บรรยากาศส่วนหนึ่งจากงานมหกรรมหนังสือระดับชาติวันสุดท้าย คนแน่นบูธคณะก้าวหน้า มาพบปะ ธนาธร-โรม-ปิยบุตร หนังสือ "เมื่อช้างในห้องถูกเปิดเผย" ของ @Piyabutr_FWP ถูกจับจองคึกคัก
24 Oct, 2022 - 10:07 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
มูลนิธิคณะก้าวหน้าขอขอบคุณนักอ่านทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างออกรสตลอดมหกรรมหนังสือระดับชาติ 11 วันนี้ การมีปฏิสัมพันธ์เช่นนี้นับเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างมากต่อทีมงานมูลนิธิคณะก้าวหน้าทุกคน แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า
24 Oct, 2022 - 01:00 AM UTC
คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
@ProgressiveThai
บรรยากาศที่บูธมูลนิธิคณะก้าวหน้า วันหยุดสุดสัปดาห์นักอ่านรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่เนืองแน่นต่อคิวพบปะนักเขียน @RangsimanRome และ @BenchaMFP ตลอดครึ่งบ่าย พรุ่งนี้วันสุดท้าย อย่าลืมมาเจอกันที่บูธ E11 น้า #งานหนังสือ #Booktopia #มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27
22 Oct, 2022 - 12:00 PM UTC

Top Retweets by @progressivethai

Parit Wacharasindhu (Itim)
@paritw92
อ้างอิง: https://t.co/PyPt3pjgKG
30 Nov, 2022 - 11:05 AM UTC
Parit Wacharasindhu (Itim)
@paritw92
บางท่าน บอกว่าร่าง #ปลดล็อกท้องถิ่น คือการกระจายอำนาจแบบ “สุดโต่ง” แต่ปัจจุบันต่างหาก คือการรวมศูนย์อำนาจแบบ "สุดโต่ง" ประเทศที่พัฒนาแล้ว (OECD): คุณจ่ายภาษี 100 บาท ส่วนกลางใช้ 60 บาท & ท้องถิ่นใช้ 40 บาท ประเทศไทย: เราจ่ายภาษี 100 บาท ส่วนกลางใช้ 80 บาท & ท้องถิ่นใช้ 20 บาท
30 Nov, 2022 - 11:05 AM UTC
Thanathorn Juangroongruangkit
@Thanathorn_FWP
ขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญ #ปลดล็อกท้องถิ่น ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตาม ม.77 เรียบร้อยแล้วและกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 29-30 พ.ย.นี้แล้ว ผมจึงขอเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องประชาชน รวมถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และข้าราชการท้องถิ่นทุกท่านครับ
13 Nov, 2022 - 09:13 AM UTC
Piyabutr Saengkanokkul
@Piyabutr_FWP
รายการ “เอาปากกามาวง” กลับมาแล้ว พรุ่งนี้ ผมจะโต้แย้งความเห็นของพรรคการเมืองต่างๆต่อกรณีมาตรา 112 พบกันทางไลฟ์ผ่านเพจของผม วันที่ 24 ตุลาคม เวลา 10.00 น.ครับ
23 Oct, 2022 - 03:24 PM UTC
Piyabutr Saengkanokkul
@Piyabutr_FWP
วันนี้ดีใจที่ได้มาเจอผู้อ่านทุกคน เริ่มแจกลายเซ็นคนแรกตั้งแต่ 17.00 จนถึงคนสุดท้ายเวลา 20.30 ก่อนบูธปิด ขอบคุณทุกคนมากครับ สนุกมาก ได้เจอเยาวรุ่นพึ่งเริ่มทำงาน นักศึกษา นักเรียน หลายคนที่สนใจการเมือง สนใจเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ มาวันนี้ได้รับพลัง ได้รับความหวังกลับไปมากครับ
21 Oct, 2022 - 01:59 PM UTC
Piyabutr Saengkanokkul
@Piyabutr_FWP
หนังสือ “เมื่อช้างในห้องถูกเปิดเผย” มาถึงบูธ E11 มูลนิธิคณะก้าวหน้า เรียบร้อยแล้ว พร้อมวางจำหน่ายในราคา 200 บาทครับ พิเศษ! หากซื้อที่หน้าบูธลดเหลือ 170 บาทครับ ผมจะไปพบปะผู้อ่านทุกท่าน วัน ศ. 21 ต.ค. เวลา 17.00 - 19.00 น. และ วัน อ. 23 ต.ค. เวลา 12.00 -14.00 น. พบกันครับ!
20 Oct, 2022 - 06:43 AM UTC
Change.org Thailand
@ChangeThailand
(4) @klaikong จาก @ProgressiveThai ยื่นหนังสือต่อกสทช. คุณพิรงรอง รามสูตเพื่อขอให้ทำระบsmsเตือนภัยน้ำท่วม https://t.co/51yEc025CV https://t.co/OUKOKVZDit
10 Oct, 2022 - 02:34 AM UTC
Thanathorn Juangroongruangkit
@Thanathorn_FWP
ในวันแห่งโศกนาฏกรรม 6ตุลา เหตุการณ์ #กราดยิงหนองบัวลําภู นับเป็นอีกหนึ่งความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมอีกครั้ง ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบเหตุร้ายในวันนี้ ขอให้ทุกคนปลอดภัยโดยเร็ว ขอเป็นกำลังใจและยืนเคียงข้างพี่น้องชาวหนองบัวลำภูทุกคน นี่คือโศกนาฏกรรมของเราทุกคน ธนาธร
06 Oct, 2022 - 12:06 PM UTC
Pannika Wanich
@Pannika_FWP
เปลี่ยนความคับแค้นและสิ้นหวัง เป็นพลังรื้อระบอบประยุทธ์ เข้าชื่อให้ได้ 50,000 คน เสนอทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่พร้อมวันเลือกตั้ง กำจัดประยุทธ์แบบถาวรถอนรากถอนโคน! #ประยุทธ์ออกไป #ประยุทธ์ #นายก8ปี https://t.co/NPVuMfmFDy
30 Sep, 2022 - 08:34 AM UTC
Common School คอมมอนสคูล
@commonschoolth
📢เปิดรับสมัครแล้ว Progressive Fund ทุนสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตใหม่ที่ก้าวหน้า : 20,000 บาท จำนวน 5 ทุน เพื่อเติมเต็มความมุ่งมั่งของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากริเริ่มทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม เพิ่มเติม: https://t.co/Ql1UAB2yQu สมัครได้ที่: https://t.co/8Bf2ARyH33 https://t.co/CFYkuDSmgi
15 Aug, 2022 - 10:28 AM UTC
MatichonWeekly มติชนสุดสัปดาห์
@matichonweekly
‘ไพศาล’ คณะก้าวหน้า คว้าชัย ‘นายก ทต.ด่านสำโรง’ แถลงขอบคุณทุกคะแนน รับแข่งดุเดือด https://t.co/Z0EySFVgMV ผ่าน @MatichonOnline
15 Aug, 2022 - 02:12 AM UTC
Common School คอมมอนสคูล
@commonschoolth
เวลาใครบอกว่า ระบอบเดิมก่อนการปฏิวัติ 2475 มันดีอยู่แล้ว จะเปลี่ยนแปลงไปทำไม เราต้องถามกลับว่าคนที่พูด "พูดมาจากชนชั้นไหนของสังคม?" Common School พาไปย้อนดูสภาพสังคมไทยก่อน 2475 ชมคลิปเต็มได้ที่ https://t.co/achwgRdC0z #24มิถุนา #ฉลองวันชาติ https://t.co/N0BtQc33nc
10 Jul, 2022 - 02:35 PM UTC
Piyabutr Saengkanokkul
@Piyabutr_FWP
มาแล้ว #กินเล่ากะป๊อกไปป์ EP นี้พาไปทานอาหารร้าน 'โภชน์สภาคาร' ร้านเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี แถวสี่กั๊กเสาชิงช้า ผมและคุณไปป์พาไปทานและสำรวจความเปลี่ยนแปลงและการช่วงชิงนิยามความหมายของทุกสิ่งรวมทั้ง 'อาหาร' และ 'ศัพท์การเมือง' ที่เกี่ยวข้องกับ 24 มิ.ย. 2475 https://t.co/C7Q6bOYOuI
22 Jun, 2022 - 02:45 PM UTC
Piyabutr Saengkanokkul
@Piyabutr_FWP
บรรดา Ultra Royalist ตั้งใจฟ้องปิดปาก แต่หยุดผมไม่ได้หรอก ผมจะเดินหน้ารณรงค์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต่อไป เพื่อพิสูจน์ว่าข้อเสนอแบบผมจะช่วยรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ได้ในยุคปัจจุบัน และพฤติกรรมของพวกเขานั่นแหละจะพาสังคมไปสู่ทางตัน จันทร์ 20 มิ.ย. เวลา 10.00 น. เจอกันที่ สน.ดุสิต
16 Jun, 2022 - 07:51 AM UTC
นายอาร์ม 🙋
@castby9arm
ดันให้ลงชื่อเพื่อ ตจว. จะได้มีผู้ว่าจากการเลือกตั้ง อันนี้ไม่ใช้ https://t.co/GcCiVQkKZ2 ที่ลงเฉยๆไม่ได้อะไร อันนี้คือครบห้าหมื่นชื่อ อ.ปิยบุตรได้ส่งเข้าสภาจริงๆเลยเว่ยทุกคน ในไลฟ์เราลงไปหกพันกว่า ขาดอีกหมื่นแปดดดด https://t.co/PHwQBLYY3p
04 Jun, 2022 - 05:29 PM UTC
พรรคก้าวไกล - Move Forward Party
@MFPThailand
พรรคก้าวไกล x @ProgressiveThai x #SocDemAsia จัดเวิร์กช็อปพัฒนาแนวทางการต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตย ร่วมแชร์ปัญหาที่มีร่วมกันในหลายประเทศตั้งแต่ความเหลื่อมล้ำ ชาตินิยมสุดโต่ง การแปะป้ายคนเห็นต่างว่า #ชังชาติ และหาทางแก้ไขร่วมกัน อ่านต่อ https://t.co/31Usyw4hMK
24 May, 2022 - 01:00 PM UTC
Piyabutr Saengkanokkul
@Piyabutr_FWP
เชิญชวนพี่น้องชาวบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบล ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค.นี้ ที่ต้องการขับเคลื่อนยุติรัฐราชการรวมศูนย์ คืนอำนาจสู่ท้องถิ่น ไปกับพวกเราคณะก้าวหน้า มาพบปะพูดคุยและร่วมเป็นหนึ่งชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปลดล็อกท้องถิ่น แล้วพบกันครับ https://t.co/Ns9mGDvO1m
18 May, 2022 - 12:26 PM UTC
Piyabutr Saengkanokkul
@Piyabutr_FWP
มาแล้ว #กินเล่ากะป๊อกไปป์ EP นี้พาไปกินข้าวต้มวัดบวร ร้านประจำของผมและคุณไปป์สมัยเป็นนักเที่ยว คุณไปป์พาไปย้อนดูประวัติศาสตร์คนจีนโพ้นทะเล ทำไมต้องข้าวต้ม 'กุ๊ย'? ส่วนผมพาย้อน 30 ปี เหตุการณ์พฤษภา'35 ภาพทุกอย่างเวียนกลับมาฉายซ้ำอย่างน่าใจหาย ชมคลิป https://t.co/n0WrAyazOk
13 May, 2022 - 04:02 PM UTC
Thanathorn Juangroongruangkit
@Thanathorn_FWP
ธนาธร x บ๊อบ LIVE! ผ่านเพจเฟซบุ๊กธนาธร . งานนี้ผมชวน "บ๊อบ" กิตติศักดิ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 3 คณะก้าวหน้ามาร่วมพูดคุยทำความรู้จักทั้งตัวตนของเขา และ 8 นโยบายที่จะสร้างเมืองพัทยาที่เป็นของทุกคน . ถ่ายทอดสด เวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป 📌 https://t.co/ljdTLEI15X
11 May, 2022 - 11:40 AM UTC
Piyabutr Saengkanokkul
@Piyabutr_FWP
รัฐธรรมนูญ 1947 ของญี่ปุ่น : รัฐธรรมนูญที่แก้ปัญหาสภาวะ “กษัตริย์นิยมล้นเกิน” ตัวแบบที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย https://t.co/2qD7BBfaJa
04 May, 2022 - 03:25 PM UTC
Pannika Wanich
@Pannika_FWP
สวัสดีวันกรรมกรสากล จำเคส #underwewear ได้มั้ย ข่าวดี: ผลจากการรณรงค์ต่อเนื่อง 1 ปีเต็ม #victoriasecret ให้ทาง BAT ยืมเงินมาจ่ายให้คนงานแล้ว ครบถ้วนรวม 280 ล้านบาท ข่าวร้าย: คนงานต้องหาเงินมาจ่ายภาษีล่วงหน้า จนป่านนี้เงินเลยยังไม่ได้จ้ะ ทั้งที่ VS โอนเงินมาตั้งแต่ 11 เมษา 🔥
01 May, 2022 - 08:50 AM UTC
Kunthida R.
@Kunthida_FWP
วันนี้จะคุยกับแม่ตุ๊ก Little Monster เรื่องการอ่านที่ช่วยเตรียมเด็กๆ ให้พร้อมกับการเรียนรู้ เราจะทำได้ยังไงบ้าง ทำไม @ProgressiveThai ต้องทำโครงการ #อ่านปั้นฝัน เพื่อเด็กๆ ในศูนย์เด็กเล็กค่ะ ติดตามได้ที่เพจ Kunthida Rungruengkiat และ A Mom 2 Daughters https://t.co/NPns8oPY9T
29 Apr, 2022 - 05:23 AM UTC
Thanathorn Juangroongruangkit
@Thanathorn_FWP
เริ่มแล้ว! ขบวน #PRIDEPATTAYA ชูนโยบายพัทยาเท่าเทียม ณ ริมหาดพัทยา ร่วมกันสร้างเมืองพัทยาทึ่เป็นของทุกคน
28 Apr, 2022 - 11:05 AM UTC
Thanathorn Juangroongruangkit
@Thanathorn_FWP
วันนี้เจอกัน! 17.00 น. เป็นต้นไป เริ่มที่ริมหาดพัทยา กับขบวน #PRIDEPATTAYA ชูนโยบายหลากหลาย สร้างเมืองพัทยาแห่งความเท่าเทียม พร้อมกับผู้สมัครนายก "บ๊อบ" กิตติศักดิ์ เบอร์ 3 และผู้สมัครสม. ฟูลทีม! LIVE: เพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้า #พัทยาของทุกคน
28 Apr, 2022 - 08:54 AM UTC
Piyabutr Saengkanokkul
@Piyabutr_FWP
#กินเล่ากะป๊อกไปป์ EP.4 มาแล้วครับ วันนี้พาไปลองอาหารและคุยประวัติศาสตร์-การเมืองที่ร้านอาหารกรีกแถวหัวหมาก ทำไมโสเครติสดื่มไวน์ผสมน้ำ มะกอกไปเกี่ยวอะไรกับชื่อเมืองเอเธนส์ และรัฐประหารครั้งสุดท้ายเป็นอย่างไร? ชมกันเต็มๆ ได้ที่ https://t.co/JkCEJ6qMpb
24 Apr, 2022 - 03:28 PM UTC
Pannika Wanich
@Pannika_FWP
แมสแล้วจ้า ดูคลิปแล้วอย่าลืมไปร่วมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญหมวดกระจายอำนาจ ปลดล็อกท้องถิ่นกันที่นี่นะคะ https://t.co/wSpNVhgR9M… ใช้เวลาแค่ 90 วินาที ง่ายๆผ่านมือถือ เปลี่ยนชีวิตคุณ เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย https://t.co/UTabc1Sp1C
09 Apr, 2022 - 05:00 AM UTC

@progressivethai's

Tweets

122 tweets
26 retweets
52 replies
@progressivethai's

Twitter Client

127 Twitter Web App
41 Twitter for iPad
21 Twitter for iPhone
11 Twitter Media Studio
@progressivethai's

Tweet Times

@progressivethai's

Tweet Days


@progressivethai's

Retweets

9 - Piyabutr_FWP
5 - Thanathorn_FWP
3 - Pannika_FWP
2 - commonschoolth
2 - paritw92
1 - Kunthida_FWP
1 - MFPThailand
1 - castby9arm
1 - matichonweekly
@progressivethai's

Replies

49 - ProgressiveThai
1 - sadeen_omega
1 - dog_overload
1 - an_auroria
@progressivethai's

Hashtags

41 - #ปลดล็อกท้องถิ่น
21 - #คณะก้าวหน้า
8 - #เทศกาลหนังสือฤดูร้อน
8 - #sohotrightnow
8 - #SUMMERBOOKFEST2022
7 - #งานหนังสือ
7 - #ประชุมสภา
6 - #พัทยาของทุกคน
6 - #มูลนิธิคณะก้าวหน้า
@progressivethai's

Mentions

13 - Thanathorn_FWP
10 - Piyabutr_FWP
9 - Pannika_FWP
6 - RangsimanRome
3 - paritw92
3 - @BenchaMFP
2 - Pita_MFP
2 - @email2kittisak
1 - @Nattacha_mfp